top of page

Posta ile Eğitim Kapsamı

EĞİTİM PROGRAMI

 

Posta ile eğitim programımızda her öğrenciye bir öğretmen tahsis edilmektedir. Öğrenciler bu öğretmenle sürekli temas içinde çalışarak ilerleyeceklerdir. Her bölümün sonunda bir test verilir. Ayrıca alıştırmalar vardır. Test ve alıştırmalar öğrencinin kendisini sınamasına yardımcıdır, dolayısıyla ilk once kitaplara bakılmadan cevaplandırılması gerekir. Eğer kitaplara bakma gereği duyulursa hangi soruda bakıldığının işaretlenmesi zayıf kalan noktaları aydınlatacak ve bu konulara ağırlık verilecektir. Yani hem öğrenciye hem de öğretmene ışık tutacaktır. 


İlhan Astroloji Okulunda verilen test ve alıştırmaların dışında, arzu edenler her yıl Mayıs ayında yapılan bir Eğitim Konferansının ardından NCGR sertifika sınavlarına girebilirler.

 

 

    I.SEVİYE

I.Seviye dokuz ay içinde üç bölüm halinde  tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu seviyenin alıştırma ve testlerini başarıyla bitiren öğrenciler harita yorumunu kapsayan II.seviyeye kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

 

1.Bölüm (Bölüm Süresi:3 ay)

Astroloji Tarihine Giriş

Element ve Nitelikler

Astrolojinin Temel Sembolizmi: Burçlar, gezegenler, evler

Yöneticilikler

Açılar, Açı Kalıpları

Evler

Ay Fazları

 

2.Bölüm (Bölüm Süresi:3 ay)

Doğum Haritası Yorumuna Giriş: Sembollerin birleştirilmesi

Gezegenler Evlerde, Burçlarda

Harita Modelleri

Yarımküre Vurguları

Ay Düğümleri

 

3.Bölüm (Bölüm Süresi: 3 ay)

Astrologlar için Astronomiye Giriş: Koordinat Sistemi, Dünyanın Hareketleri, Ekinokslar, Gündönümleri, Güneş sistemi, Ay fazları ve Tutulmalar, Geri Hareketler, Ekinoksların Presesyonu, Zaman ve Saat Dilimleri.

Efemeris, Atlas ve Zaman Tablolarının, Ev Tablolarının Okunuşu

Doğum Haritası Hesabı

Şans Noktası hesabı

 

 

     II.SEVİYE

Kapsamlı Doğum Haritası Yorumu çalışmasıdır. Önce haritalar ve onlarla ilgili sorular verilecektir. Sonra bir haritanın tümü ayrıntılı şekilde analiz edilecek harita bunlara göre bir rapor şeklinde sentezlenecektir. Bu seviyede öğretmenin belirlediği bir gün ve saatte skype ya da telefon görüşmesi yapılacaktır. Bu görüşmede üzerinde çalışılan harita için öğrencinin dikkat etmesi gereken yerler özetlenecek, konuyla ilgili öğrencinin soruları cevaplanacaktır. Son olarak öğrencinin bir harita yorumu seansı yapması ve bunu kaydedip göndermesi istenecektir. Harita raporunun ve yapılan seasın değerlendirmesi sonucunda bu seviye geçilecektir.

(Seviye Süresi:4 ay)

 

I. ve II. Seviyeyi tamamlayan öğrenciler bu arada açılacak olan NCGR sınavlarına katılarak NCGR sertifika sistemini de izleyebilirler. NCGR sertifika sistemi için www.ncgr-turkey sitesinden bilgi alabilirsiniz.

 

 

     III.SEVİYE

III.Seviye üç bölümden ve bir bitirme tezinden oluşmuştur ve bir yıl içinde tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu seviyeyi tamamlayanlara Temel Astroloji Sertifikası verilecektir.

 

1.Bölüm (Bölüm Süresi:3 ay)

Gezegen Döngüleri, Transitler

Progresyonlar

Solar Ark İlerletimler

Tutulmalar

Saros Serileri

 

2.Bölüm (Bölüm Süresi: 3 ay)

Kayron, Asteroidler

Sabit Yıldızlar

Tali Açılar

Deklinasyonlar, Paralel ve Kontraparaleller

Klasik, Vedik ve Mezoamerikan Astrolojiye Giriş

Ev Türetmeleri

Verteks, Ekvatoryal Yükselen

Soltist Noktaları (Antiscia)

 

3.Bölüm (Bölüm Süresi: 3 ay)

Astrologlar için Astronomi

Ev Sistemleri

Progres ve Solar Ark İlerletim Hesapları

Diğer Hesaplar (Progres Deklinasyon, Taşınma Haritaları, Verteks,

Ekvatoryal Yükselen)

 

Bitirme Tezi (Tez Süresi: 3 ay)

Transit, Progresyon, Solar Ark ve Döngülerin Natal Haritaya Uygulanması

 

 

     IV.SEVİYE

IV. seviye iki yıl içinde yedi bölümden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Alıştırmalar ve tezlerle takip edilecektir. Bölümler ilgili konulara detaylı bir giriş niteliğindedir. Uzmanlaşmak isteyenlere esaslı bir ışık tutacağına inanıyoruz.

Bu seviyeyi başarıyla bitirenlere bir Rektifikasyon ödevinin ardından Astrolog sertifikası verilecektir.

 

1.Bölüm (Bölüm Süresi:3 ay)

Solar ve Lunar Return (Yıllık Güneş ve Aylık Ay Döngüleri) Haritaları

Hesabı ve Yorumu

 

2.Bölüm (Bölümü Süresi: 3 ay)

Sinastri, Kompozit ve İlişki Haritaları

Hesabı ve Yorumu

 

3.Bölüm (Bölüm Süresi: 3 ay)

Orta Noktalar (Midpoint), Harmonikler

Uranyan Astroloji

Kozmobiyoloji

360 derece ve 90 derece Dial’lar.

 

4.Bölüm (Bölüm Süresi: 3 ay)

Dünyasal (Mundane) Astroloji

 

5.Bölüm (Bölüm Süresi: 1 ay) 

Astroloji Tarihi

 

 

6.Bölüm (Bölüm Süresi: 2 ay)

Klasik Astroloji

 

7.Bölüm  (Bölüm Süresi: 3 ay)      

Saat (Horary) Astrolojisi

Seçim (Electional) Astrolojisi

bottom of page