top of page

Posta ile Eğitim Süresi

Eğitim programı kesintisizdir. İstediğiniz zaman yazılabilirsiniz.

Kayıt için Eylül-Ekim aylarını beklemenize gerek yoktur.

Bölümleri belirtilen sürelerde bitirmek zorunludur, ancak olağanüstü bir durum söz konusu olursa danışman öğretmeninizle birlikte ayarlamalar yapılabilir. 

Her bölümün süresi Kapsam sayfasında verilmektedir.

Eğitimini mazaretsiz, üç aydan fazla bir süre aksatan öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.

 

Bir bölümün veya seviyenin alıştırma ve testleri tamamlanmadan bir sonraki bölüme veya seviyeye geçilemez.

Okulumuzda herkes eğitime baştan başlar.

bottom of page