top of page

Astroloji Eğitimi

Eğitim sistemimiz yazışmalar, alıştırmalar, video, Zoom görüşmeleri ve atölye çalışmalarıyla bütüncül bir şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere okuma ödevleri verilerek, bunlarla ilgili alıştırmalar gönderilerek cevaplar kontrol edilir, gereken düzeltmeler ve eklemeler yapılarak doğru bilgiye ulaşmaları sağlanır. Öğrencilerimiz her bölümün sonunda öğretmenleriyle bire bir Zoom görüşmesi yaparak, bilgilerini pekiştirirler. Bu görüşmelere zaman zaman Barış İlhan da eşlik eder. Böylece her öğrencinin gelişimi kendi çalışma temposu içinde takip edilir, soruları yanıtlanır ve kendisine rehberlik edilir.

 

Eğitim süresince her seviyenin gerekli görülen bölümlerinde Barış İlhan atölye çalışmaları düzenleyecektir. Bu çalışmalarda konular birebir uygulamayla öğretilecektir. Zoom görüşmeleri öğrenciyle bire bir yapılırken atölye çalışmaları aynı seviyelerdeki öğrencilerin birikimi sonrasında yapılacaktır. Seviyeler ilerledikçe eğitim sistemi çeşitlenecek, konularında uzman öğretmenlerden farklı konularda online (çevrimiçi) eğitimler alınacaktır. Eğitim kadromuzu sitedeki sayfadan inceleyebilirsiniz.

Bu eğitim esnasında öğrencilerin verilen ödevleri belli bir ritimde, fazla gecikmeden, yapmaları, süreci fazla aksatmamaları öğrenme kaliteleri açısından önemlidir. Atölye çalışmalarına katılmak zorunludur. Ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerinin seviyelerine göre önerdikleri seminerlere de katılması gerekir. Dolayısıyla zaman, enerji ve finans açısından hazırlıklı olunmalıdır.

Eğitimimize herkes baştan başlar.

***

Bu eğitimde ilerleyen öğrencilerimizi uluslararası astroloji camiasında kabul gören astroloji sertifikasına sahip olma, çeşitli astroloji dergilerinde yayınlanacak makaleler yazma, konferanslarda sunumlar yapma, yurtdışındaki astrologlarla bağlar kurma konusunda destekleyip yol göstermekteyiz.

Ayrıca öğrencilerimizin 1999 yılından beri yayında olan Astroloji Dergisi sitesinde yazı yazma ve okulumuzun her yıl düzenleyeceği eğitim konferansında sunum yapma imkanı bulunmaktadır.

 

Aşağıda detaylarına erişeceğiniz eğitim programı hem öğrenciler hem de öğretmenler için ahlaki ve profesyonel anlamda astrolojinin standartlarını yükseltmek amacıyla astrolojik çalışmalara iskelet teşkil edecek şekilde tasarlanmıştır. Dört yıllık bir üniversite eğitiminde kullanılabilecek bir programdır.

 

26 yıllık eğitim deneyimimizle öğrencilerimiz gayet iyi yetişmekte ve NCGR Sertifika Sınavlarında başarılı olmaktadırlar.

EĞİTİM PROGRAMI

 

Eğitim sistemimiz temel astroloji eğitimi, öngörü teknikleri ve diğer uzmanlık alanlarıyla ilgili dersler sonrasında rektifikasyon ve bitirme tezi aşamalarından oluşmaktadır.

I-Temel astrolojiitiminde öncelikle astrolojinin temel sembolleri olan burç, gezegen, evler detaylı incelenecek, daha sonra bunların birbirleriyle burç, ev kombinasyonları ve açılar kanalıyla etkileşimleri üzerinde çalışılacaktır. Zaman zaman öğretmenle Zoom görüşmeleri eşliğinde ve Barış İlhan ile atölye çalışmalarıyla ilerleyecektir.

Bir sonraki adım olan yorum bölümünde çok sayıda haritayla ilgili alıştırmalar yapılacaktır. Devamında doğum haritasının analizi ve sentezinin nasıl yapılacağı öğrenilecektir. Alıştırma kontrolleri yazılı ve Zoom görüşmesi şeklinde yapılacaktır. Ayrıca bu bölümdeki her öğrenci Barış İlhan tarafından yapılacak Doğum Haritası Yorumu atölye çalışmasına da katılacaktır. Yorum bölümünün sonunda öğrenci öğretmeni gözetiminde bir doğum haritası yorum seansına hazırlanacaktır. Seansın kaydı değerlendirilip öğrencinin ileri seviyelere devam etmesine karar verilecektir.

II- Öngörü Teknikleri seviyesinde; transitler, progresyonlar, tutulmalar, Ay fazları, profeksiyonlar, solar ark, Güneş ve Ay döngüleri, ferdariye, zodyak releasing, primary direction konuları işlenecektir. Bazı bölümler yazışma ve öğretmenle yapılacak Zoom görüşmeleriyle, Barış İlhan’ın vereceği atölye çalışmalarıyla, bazıları ise online dersler şeklinde yapılacaktır.

Bu seviyenin sonunda öğrenci, öğretmeni gözetiminde transit, progresyon, solar ark ve döngüleri bir natal haritaya uygulayarak bir öngörü seansı gerçekleştirecektir. Seansın kaydı değerlendirilip öğrencinin ileri seviyelere devam etmesine karar verilecektir.

III-Uzmanlık alanları derslerinde horary, sinastri ve kompozit haritalar, orta noktalar ve uranyen astroloji, mundane, seçim astrolojisi konuları işlenecek. Her bir konu online dersler olarak verilecektir.

 

IV-Rektifikasyon ve bitirme tezi gerek online ders, alıştırma, gerekse tez danışmanlığı şeklinde sürdürülecektir.

Bu seviyelerin ilk ikisini bitirene "Temel Astroloji Sertifikası", eğitimin tamamını bitirene "Astrolog" sertifikası verilir.

bottom of page